top of page

גז צחוק (נייטרוס):

מהו גז הצחוק?

גז הצחוק או בשמו הרפואי נייטרוס אוקסיד (N2O (הינו תרכובת של שני גזים: חנקן וחמצן.

כיצד ניתן גז הצחוק?

גז הצחוק ניתן בשאיפה באמצעות מסיכה קטנה המונחת על האף ומחוברת למכשיר מיוחד המזרים את החומר לאורך כל שלבי הטיפול.

תחילה המטופל שואף חמצן בלבד למשך מספר דקות, ולאחר מכן מוזרם בהדרגה גז הצחוק עד לגמר הטיפול. בסוף הטיפול שוב ניתן חמצן בלבד. השפעת הגז הינה מיידית והיא מתפוגגת ברגע ששאיפתו מופסקת, ומוזרם רק חמצן לפינוי שאריות הגז מהגוף.

מהן השפעות גז הצחוק ?

לגז הצחוק מספר השפעות להקלת הטיפול, כגון: הפחתת חרדה, הרגעה, טשטוש, העלאת סף הכאב, שינוי תפיסת הזמן וגם אמנזיה (שכחה(. "גז הצחוק" מסייע גם בהקטנת רפלקס הקאה מוגבר הקיים אצל חלק מהאוכלוסייה. חשוב להדגיש כי במהלך הטיפול ב"גז הצחוק" המטופל נמצא בהכרה מלאה, הרפלקסים שלו פועלים והוא מגיב לצוות המטפל. עם זאת, במהלך הטיפול יכולות לבוא לידי ביטוי תחושות של רפיון, נמנום, חום באזור הגפיים ומסביב לפה, והן משתנות מאדם לאדם.

הנחיות לפני הטיפול בגז הצחוק:​

לקראת הטיפול בגז הצחוק חשוב שהמטופל יוכל לנשום באופן חופשי דרך האף על מנת לאפשר שאיפה יעילה של הגז שתבטיח את השפעתו. במקרים של הפרעות בנשימה דרך האף או צינון - לא ניתן לבצע טיפול בגז הצחוק.

מכיוון שגז הצחוק עלול לגרום להרגשת בחילה והקאה באמצע הטיפול, חשוב להגיע לטיפול לאחר צום של כ - 3 שעות לפני הטיפול.

מותרת שתיית מים או נוזל צלול בלבד כגון תה.

bottom of page