top of page

:הוראות לאופן שימוש סד להלבנת שיניים

צחצח שינך , השתמש בחוט דנטלי. הסר את כיסוי הפלסטיק מהמזרק .

הזרק פס ג'ל דק לתוך האזור הפנימי שבסד ההלבנה. שים לב ! חל  אסור  לעבור את הכמות המומלצת בשימוש אחד

לאחר שסיימת לטפטף לכף, סגור המזרק במכסה הפלסטיק .

הלבש את הסד על שינייך. הזהר לבל יעבור הג'ל מהכף החוצה. שים לב שהכף מונחת במדויק על שינייך. ייתכן  ותחוש שבועות נוצרות בתוך הכף, זהו חלק מתהליך ההלבנה.

במידה וגלש מעט מהג'ל החוצה, נקה העודף בעזרת מברשת שיניים יבשה.

במידה והינך מבחין בהלבנה בחניכיים- זהו מצב זמני אשר יחלוף. סימנים אלו מעידים כי השתמשת בעודף חומר, בפעם הבאה השתמש בפחות חומר.

לבש את הסדים כשעתיים כל יום.

בסיום הפעולה, הסר את הסדים שטוף אותם היטב במים קרים. צחצח את שינייך ואת החניכיים מהג'ל שנותר עליהם. אחסן הסדים בקופסת האחסון.

יש לחזור על פעולות אלה בכל פעם שהינך מבצע את פעולת ההלבנה .במידה והינך חש רגישות בשינייך, הפסק את התהליך עד להטבה

bottom of page